them-ban-them-vui

Thương hiệu

THÊM BẠN THÊM VUI

  • Nhận ngay 5,000 điểm thưởng/ người khi mời một người bạn Đăng Ký Thành Viên thành công tại Vinakor.
  • Đồng thời người bạn vừa trở thành thành viên của Vinakor.net cũng được tặng 5,000 điểm thưởng

Điểm thưởng có giá trị quy đổi GIẢM TRỰC TIẾP số tiền tương ứng trên đơn hàng (1,000 điểm tương đương GIẢM 1,000 VND).

 

 

 

*Áp dụng giảm giá cho đơn hàng trên 200,000 đ.

*Mỗi đơn hàng được quy đổi giảm tối đa là 20,000 điểm.

 

 

Tin liên quan