thuong-hieu-vinakor

Thương hiệu

Thương hiệu VINAKOR

VINAKOR

회사소개

 INVITATION TO VINAKOR

            비나코는 베트남 고객들에게 한국의 인기 뷰티코스메틱 제품을 가장 저렴한 가격으로 제공하며 엄격한 품질관리로 가장 신뢰 받는 기업을 목표로 하고 있습니다.

나아가 , 높은 품질의 생활문화 상품을 발굴하고 창의적인 콘텐츠를 개발하여 고객을 파트너로 함께 생활의 질을 높여가는 독창적 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하고 있습니다.

Vinakor muốn mang đến cho khách hàng Việt Nam những mỹ phẩm chất lượng, được yêu thích ở Hàn Quốc với giá cạnh tranh nhất và đặt mục tiêu là doanh nghiệp uy tính nhất với sự quản lý chất lượng khắt khe.

Hơn nữa, chúng tôi phát triển theo hướng cạnh tranh sáng tạo, luôn tìm những sản phẩm chất lượng cao và có tính sáng tạo để phục vụ cho khách hàng và cùng với khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống.

WAY VINAKOR ?

가장 좋은 상품을 가장 낮은 가격으로 고객에게 제공하여 고객은 비나코의 파트너로서 생활의 즐거움과 풍요로움을 창출한다.

Cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất với giá thành thấp nhất, đồng hành cùng khách hàng để tạo ra niềm vui và sự phong phú cho cuộc sống.

효율성 신뢰성 (tính hiệu quả / độ tin cậy)

VINAKOR

동반성장 창의성 (cùng phát triển / tính sáng tạo)

효율성 : 원하는 상품을 앉은 자리에서 마음대로 고르고 집에서 받을 수 있는 온 라인 상거래

Tính hiệu quả: thoải mái chọn lựa sản phẩm mong muốn tại chỗ, nhận hàng tại nhà qua đặt hàng online.

신뢰성 : 까다롭고 엄격한 상품 관리로 품격 있는 정품을 고객 제공

Độ tin cậy: cung cấp cho khách hàng sản phẩm chính hãng với sự quản lý sản phẩm khắt khe và nghiêm ngặt.

창의성 : 끊임없는 상품발굴로 고객에게 꼭 필요한 제품을 소개하고

새로운 콘텐츠 개발로 독창적 기업문화 창출

Tính sáng tạo: hướng đến là một doanh nghiệp sáng tạo bằng cách luôn tìm những sản phẩm mới và giới thiệu cho khách hành những sản phẩm cần thiết.

동반성장 : 고객과 파트너쉽으로 항상 소통하며 함께 성장하는 기업

Cùng phát triển: là doanh nghiệp luôn đồng hành cùng với khách hàng.

VINAKOR SLOGAN

창의롭고 아름다운 세상을 위하여 ~ !

Fof creative and beautiful life ~ !

Vì cuộc sống tươi đẹp và sáng tạo ~!

 

 

Tin liên quan